Soul Meats

НАШАТА МИСИЯ

Вярваме, че има по-добър начин да изхраним бъдещето си и че положителните решения, които всички правим, независимо колко малки са, могат да окажат голямо влияние върху нашето лично здраве и здравето на нашата планета. Преминавайки от животинско към растително месо, можем да повлияем положително на четири нарастващи глобални проблема: човешкото здраве, изменението на климата, ограниченията върху природните ресурси и хуманното отношение към животните.

НАШЕТО ВЪЗДЕЙСТВИE

SOUL MEAT – използва значително по-малко вода, земя, енергия и генерира по-малко емисии на парникови газове, отколкото аналогични продукти от телешко и говеждо месо.

Вода

Използва значително по-малко вода.

Природа

Използва значително по-малко земя.

Енергия

Използва значително по-малко енергия.

МАЛКО ЕМИСИИ

Генерира по-малко емисии.

Купете продуктите на Soul Meats онлайн

Купете онлайн